Image is not available

Wegens het corona virus kan het helaas niet doorgaan. Alle mensen die kaarten hebben ontvangen een mail. Op 21 maart 2021 zien we U graag terug.

Arrow
Arrow
Slider

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u reeds in de media hebt vernomen zijn alle evenementen in Nederland met meer dan 100 aanwezigen afgelast in verband met het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Deze maatregel is in ieder geval van kracht tot en met 31 maart a.s. Hierdoor kan helaas de Matthäus Passion die op 29 maart a.s. zou plaatsvinden in de Basiliek te Hulst niet doorgaan.

U hebt via ticketkantoor kaarten besteld voor de Matthäus Passion. Het door u betaalde bedrag voor deze kaarten zal door ons worden teruggestort.

Het spijt ons enorm dat wij de uitvoering niet door kunnen laten gaan en wij hopen op uw begrip en tevens op uw deelname aan de editie van volgend jaar. De uitvoering zal plaatsvinden op 21 maart 2021.

Tot slot kregen wij nog het volgden verzoek van Orkest La Passione. Het orkest maakt veel gebruik van freelancers die reeds de nodige voorbereidingen hebben gedaan voor de uitvoering. Nu alle evenementen zijn afgelast ontvangen zij geen geld voor hun inspanningen en moeten zij zich op maken voor een periode zonder inkomen. Vandaar vanuit Orkest La Passione de volgende oproep:

“Aan al wie ons koor en de jaarlijkse uitvoering van de Mattheuspassie een warm hart toedraagt, doen we evenwel de vrijblijvende oproep om een vrije bijdrage op onze rekening te storten. Dit laat ons toe om reeds gemaakte kosten voor de organisatie van dit concert deels te recupereren.  Uit de grond van ons hart dank aan al wie dit wil doen.”

Indien u, uiteraard geheel vrijblijvend, een bijdrage wil doen aan de artiesten van Orkest La Passione kunt u desgewenst een bedrag overmaken aan (ten name van) Stichting Rotary Project Matthaus Passion op rekeningnummer NL94RABO 0330 5062 69 onder vermelding van “bijdrage orkest”. Wij zullen er dan voor zorgen dat al het geld bij de artiesten terecht komt.


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Jelle van Roeyen op 06-54654163 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Met vriendelijke groet

Stichting Rotary Project Matthäus Passion

Basiliek Exterieur

 

 

Organisatie

 

Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach wordt georganiseerd door de Rotary Hulst. We worden hierbij ondersteund door tal van vrijwilligers en regionale verenigingen.

Basiliek Interieur

 

 

Toegangskaarten

Toegangskaarten kunnen vanaf 20-12-2019
besteld worden via Ticketkantoor, online ticket
verkoop stopt op 27-03-2020 (23:59).

Na 27-03- 2020 laatste kaarten via 
Apotheek Reynaert

 

Raffael

 

 

Contactgegevens

 

Stichting Rotary Project Matthaus Passion
Voorzitter: Rudi D’Hondt
Email adres: info@matthauspassionhulst.nl