De Club

Een Rotaryclub is een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren.

Rotarians komen wekelijks enkele uren bijeen op een vaste dag, locatie en tijdstip tijdens een lunch, diner of drankje (afhankelijk van de club). Enkele vaste onderdelen zijn het beroepspraatje (vakvoordracht), levensbericht (persoonlijk verhaal dat volgens afspraak binnen de club blijft) en het bespreken van lopende of toekomstige serviceprojecten. Leden hebben in principe de verplichting om zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn (‘Attendance’). Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bijzonder fellowship

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

Internationale statuten

Een Rotaryclub handelt binnen de statuten zoals die door Rotary International zijn ontworpen en vastgesteld. Deze handelswijze is het zogenaamde huishoudelijk reglement van een club.

 

Bestuur

Ook Rotary Club Hulst heeft haar eigen statuten, huishoudelijkregelement en Bestuur. Deze vormen samen de structuur van de Club. Lid zijn van een Rotary Club houdt automatisch in dat je haar regelementen en structuren accepteert, handhaaft en naleeft.

 

Het bestuur is samengesteld uit de leden van het dagelijksbestuur en de commisie voorzitters.

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter  Monique Elegeert
Oudvoorzitter Peter Brand
Inkomend voorzitter      Frank Berhof
Secretaris  Erwin Vink
Penningmeester  Luc van de Voorde

 

Commisie voorzitters:

Commissie Ledenbeleid: Peter Brand
Vocational service: Ellen de Neef
Club service: Peter Brand
Programma commissie: Max Peeters
Community service: Christel VanHuffel-Duerinckx
International service: Erik van den Bergen
Youth service: Maarten van Goethem
Commissaris van de Orde: Frank Berkhof
Fundraising: Ed D’Hooghe
Clubreader: Jef Bleijenberg
Public Relations:Juergen Mueller
Rotary Foundation: Joris Bracke
Commissaris Lief & Leed : Theo Weemae
 
Commissie voorzitter Reynaert fietstocht: Joyce Witte
Commissie voorzitter Mattheus Passion : Jelle van Roeyen
Commissie voorzitter Dijken & Kreken rally: Joris Bracke
Commissie zonder naam : Ed d’Hooghe
Lustrum commissie 2020/2021 : Piet Mahu
Evenementen commissie: Ruud de Booy
Banket commissie: Martin Hol
Erelid:  Jan Niesten

                   
Club Service

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet.

Vocational Service

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?

Community Service

Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

International Service

Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

Youth Service

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

 

Rotary Foundation

is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie. De Foundation wordt vaak genoemd in de top vijf van ’s werelds beste non-profit organisaties. TRF trekt jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar uit om projecten wereldwijd te steunen.