Image is not available
HPslide1.png
images/HPslide-2.png
2324thema.png
previous arrow
next arrow

De Club

Een Rotaryclub is een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren.

Rotarians komen wekelijks enkele uren bijeen op een vaste dag, locatie en tijdstip tijdens een lunch, diner of drankje (afhankelijk van de club). Enkele vaste onderdelen zijn het beroepspraatje (vakvoordracht), levensbericht (persoonlijk verhaal dat volgens afspraak binnen de club blijft) en het bespreken van lopende of toekomstige serviceprojecten. Leden hebben in principe de verplichting om zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn (‘Attendance’). Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bijzonder fellowship

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door de bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

Internationale statuten

Een Rotaryclub handelt binnen de statuten zoals die door Rotary International zijn ontworpen en vastgesteld. Deze handelswijze is het zogenaamde huishoudelijk reglement van een club.

 

Bestuur

Ook Rotary Club Hulst heeft haar eigen statuten, huishoudelijkregelement en Bestuur. Deze vormen samen de structuur van de Club. Lid zijn van een Rotary Club houdt automatisch in dat je haar regelementen en structuren accepteert, handhaaft en naleeft.

 

Het bestuur is samengesteld uit de leden van het dagelijksbestuur en de commisie voorzitters.

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter  Erik van den Bergen
Oudvoorzitter Frank Berkhof
Inkomend voorzitter      Rudie Tieleman
Secretaris  Ruud de Booij
Penningmeester  Edwin Boeding

 

Rotary Service Avenues:

Club Services Frank Berkhof
Vocational Services Ellen de Neef
Community Services Boris Colsen
International Services Sabine van Gassen
New Generation Serv. Maarten van Goethem

Fundraising:

Fundraising & griepprik Ed D'Hooghe
Dijken & Kreken Rally Wilbert Tholhuizen
Reynaert Fietstocht Max Peters
Matthäus Passion Jelle van Roeyen
Banketstaven Martin Hol

Clubzaken:

Programma Ralph van Dijk
PR Juergen Mueller
Ledenbeleid Jelle van Roeyen  
Foundation Joris Bracke
Lief & Leed Theo Weemaes / Christel van Huffel-Duerinckx
Special events Frank Abbeel
Ereleden Jan Niesten
  Jef Bleyenbergh

 

                   
Club Service

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet.

Vocational Service

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?

Community Service

Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

International Service

Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

Youth Service

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

 

Rotary Foundation

is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie. De Foundation wordt vaak genoemd in de top vijf van ’s werelds beste non-profit organisaties. TRF trekt jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar uit om projecten wereldwijd te steunen.